ANDRE SAMLINGER

F2-WEEKEND Hvert semester reiser vi på tur for å bli bedre kjent, dele liv og tro. Neste F2-weekend er 05.-07. oktober. Følg med for mer informasjon!

CONNECTED er en konferanse som setter fokus på hva vi som enkeltmennesker og kirke kan gjøre for å møte de globale utfordringene vi står ovenfor i dag. Målet med konferansen er at du som deltaker skal lære noe nytt og få nye perspektiver på hvordan tro og handling går hånd i hånd. Vi ønsker å engasjere deg til å bidra i kampen for en mer bærekraftig verden. Gjennom konferansen vil vi at deltakerne skal lære mer om egen tro og hvilken betydning den har for hverdagen og de valgene vi tar.

F2-SOSIALT

Noen ganger møtes F2 til samlinger med vekt på det sosiale. Eksempler på dette kan være båttur, spillkveld, strikkekveld, fotball eller volleyball. Spør gjerne om å få bli med i vår Facebook-gruppa «F2 Sosialt».