BLI MEDLEM!

Å være medlem i F2 viser at du hører til. Medlemskap gir stemmerett på årsmøtet, mulighet for lederverv, samt rabatt på enkelte arrangement. Medlemskap i F2 utelukker ikke medlemskap i andre organisasjoner eller kirkesamfunn. For medlemmer under 26 år mottar F2 offentlig støtte via NMS U.

Medlemskap på 100 kr per kalenderår betales til vår konto 1503 44 45572 og merkes med «Medlem og ditt navn». Nye medlemmer bes også sende navn, adresse og fødselsdato til prest @ f-2.no ved innmelding.