HISTORIE

F2 startet i 2004 som et samarbeidsprosjekt mellom Det norske Misjonsselskap (NMS) og Fagerborg menighet i Oslo. Utgangspunktet for oppstarten av F2 var ønsket om et nytt tilbud til aldersgruppa 18-40 i rammen av Den norske Kirke og med et tydelig misjonsfokus. Dette var og er den aldersgruppa de fleste av innbyggerne i området Fagerborg/Bislett tilhører.

Fra starten av har F2 vært preget av hovedpulsslagene småfellesskap og gudstjenester; en kombinasjon av et mindre, livsnært fellesskap og et litt større fellesskap som feirer Gud sammen. Etter hvert har studenter og unge voksne fra ulike steder i Oslo-området kommet til F2. Alle er selvfølgelig like velkommen til F2, enten du bor i Fagerborg eller et stykke unna.

Navnet F2 kommer fra at F2-gudstjenesten er gudstjeneste nummer to i Fagerborg menighet.

F2 er nå et godt etablert samarbeid mellom Fagerborg menighet og NMS. Vi gleder oss til fortsettelsen!