OM F2

F2 er studenter og unge voksne i Fagerborg kirke i Oslo.
Vi ønsker å følge Jesus og dele liv. Du er velkommen til å bli med!

 

VISJON OG VERDIER

F2 sin visjon er «Følge Jesus – Dele liv».

I tillegg har vi følgende fire verdier: Familie, Frihet, Forankring, Forvandling

Familie – Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.» (Matt 12,49-50).

Vi ønsker å leve som brødre og søstre i Guds familie. En gjestfri, raus og inkluderende familie der det er godt å være, der gjester har lyst til å komme tilbake for å bli en del av familien. Vi ser på oss selv som en del av Guds familie i Oslo. Derfor samarbeider vi gjerne med, og taler vel om, andre menigheter.

Frihet – Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. (Joh 8,36)

Vi lever i et samfunn der vi stadig flere opplever forventninger og krav i møte med hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi fremstår. F2 ønsker å være et sted der du skal få oppleve frihet fra dette. Frihet til å være seg selv. Frihet til å være det du først og fremst er, nemlig et Guds barn. Frihet til å uttrykke deg på den måten som er naturlig for deg i møte med bønn og lovsang.

Forankring – Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. (Matt 7,24)

Vi ønsker at mennesker skal komme til tro og vokse i tro, og at vi har vår forankring i Bibelen. Vi vil bygge menighet med Jesus Kristus som vår grunnvoll og ønsker å følge Jesu eksempel slik at Han blir tydelig i våre og andres liv.

Forvandling – Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd (2 Kor 3,17-18)

Vi ønsker å la Den hellige ånd forvandle våre liv. Vi vil utruste, hjelpe og støtte hverandre i prosessen fram mot å bli stadig mer lik Jesus Kristus og lære hva det vil si å følge ham. Vi ønsker å dele troen vi har fått så flere mennesker kan bli forvandlet av Guds kjærlighet.

 

HISTORIE

F2 startet i 2004 som et samarbeidsprosjekt mellom Det norske Misjonsselskap (NMS) og Fagerborg menighet i Oslo. Utgangspunktet var en svært høy andel beboere i området rundt Bislett i aldersgruppa 20-40. Ønsket var å gi et nytt tilbud til aldersgruppa 18-40 i rammen av Den norske Kirke og med et tydelig misjonsfokus. Fra starten av har F2 vært preget av hovedpulsslagene cellegrupper og gudstjenester, en kombinasjon av et mindre, livsnært fellesskap og et litt større fellesskap som feirer Gud sammen.

Navnet F2 kommer fra at F2-gudstjenesten er gudstjeneste nummer to i Fagerborg menighet.

Fortsatt bor det mange studenter og unge voksne i dette området, men også mennesker fra andre steder i Oslo-området har kommet til og er selvfølgelig velkommen i F2.

Høsten 2014 feiret F2 10-årsjubileum, men de ti første årene skal ikke bli de siste. F2 er nå ikke lenger et prosjekt, men et etablert samarbeid mellom Fagerborg menighet og NMS.

Vi gleder oss til fortsettelsen! Kanskje blir den sammen med deg?

 

 

ORGANISERING

F2 daglige virke ledes av en valgt ledergruppe bestående av fem F2-medlemmer og F2-prest. Valg til ledergruppa foregår på årsmøtet. To representanter fra hver av partene Fagerborg menighet, NMS og F2 utgjør en styringsgruppe for F2. I tillegg er det ulike tjenestegrupper i F2 med egne ledere.

F2s vedtekter finner du her: Vedtekter for F2