ORGANISERING

F2 daglige virke ledes av en valgt ledergruppe bestående av F2-medlemmer, F2-prest og musikalsk leder. Valg til ledergruppa foregår på årsmøtet. To representanter fra hver av partene Fagerborg menighet, NMS og F2 utgjør en styringsgruppe for F2. I tillegg er det ulike tjenestegrupper i F2 med egne ledere.

F2s vedtekter finner du her: Vedtekter for F2